Flere av menighetens barn har får hvert år sin 1. kommunion i utlandet. Her har Natalie og kacper fra Otta fått 1. kommunion i Polen

Bildevisning

Kontakt

Mariakirken katolske menighet Weidemannsgate 3B
2613 Lillehammer

Bankkonto: 2000.07.45635

Vipps: 89766
48 22 75 71 Reidar.Voith@katolsk.no . lillehammer@katolsk.no