De strenge begrensningene for messebesøk oppheves.

Påmelding til messe er fremdeles nødvendig.

Regjerningen opphever fra tirsdag 23. februar de strenge begrensningene for messebesøk og tillater opp til 100 besøkende til messe, forutsatt at de troende sitter på «anviste plasser» og at «en-metersregelen» kan overholdes.

For Mariakirken betyr dette at vi fra og med tirsdag kan feire messe med opp til 50- 60 troende og i St. Andreas kirke på Gjøvik kan vi samle opp til 40 besøkende. Vi vil derfor gå tilbake til det vanlige messeskjemaet tirsdag 23. februar.

 

Mariakirken Lillehammer:

Onsdag 24. og torsdag 25. februar feires det ikke messe på grunn av ferie.

Lørdag 27. februar: Messe etter tridentinsk ritus kl. 10.00

Søndag 28. februar: Høymesse kl. 11.00

 

St. Andreas kirke, Gjøvik:

Søndag 28. februar: Høymesse kl. 17.00

 

Messe på Polsk:

Messe på polsk feires normalt på 1. og 3. søndag i mådeden kl. 12.00 i St. Andreas kirke på Gjøvik og Kl. 17.00 i Mariakirken på Lillehammer.

 

Påmelding til messe.

Man må melde seg på til alle messer som feires. Påmeldingen må nå gjøres gjennom billettsystemet på katolsk.no (Bruk denne linken: billett.katolsk.no/

 

Katolsk radio på nett!

Unknown.jpeg

Denne høsten ble St. Rita radio lansert. Det er en norskspråklig nettradio som sender katolsk stoff hele døgnet: Messer, rosenkrans, katekeser for ungdom og voksne, troskurs, debattprogrammer om tro og etikk, musikk, barneprogrammer og mye mer.

Det er Pål Johannes og Erika Nes fra Ålesund som har dratt i gang dette kjempeprosjektet. Det anbefales varmt, og du finner St. Rita radio ved å trykke på denne lenken: www.stritaradio.no/

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

Kontakt

Mariakirken katolske menighet Weidemannsgate 3B
2613 Lillehammer

Bankkonto: 2000.07.45635

Vipps: 89766
48 22 75 71 Reidar.Voith@katolsk.no . lillehammer@katolsk.no