Ekstra katekese for konfirmanter på Lillehammer og Gjøvik helgen 22. - 23. januar. Se kunngjøringene nedenfor.

 

Det er noen lettelser i corona-restriksjonene:

Fra og med søndag 16. januar: Mksimalt 50 på Gjøvik og 150 på Lillehammer, fremdeles påmelding på nett. Munnbind anbefales.

NB: Påmelding til messe gjelder kun søndagenes messer. Til ukedager brukes lister i våpenhuset.

Link til billettbestilling finner du her: billett.katolsk.no/

Munnbind er anbefalt for alle.

 

Kunngjøringer uken 16. - 23. januar 2022:

Lillehammer:

Søndag 16. januar: Høymesse kl. 11.00

Onsdag 19. januar: Messe kl. 11.00

Torsdag 20. januar: Messe kl. 11.00

Søndag 23. januar: Høymesse kl. 11.00.

Søndag 23. januar: Ekstra katekese for konfirmanter på Lillehammer fra kl. 10.00 - 14.00.

 

Gjøvik:

Søndag 16. januar: Høymesse kl. 17.00.

Lørdag 22. januar: Ekstra katekese for konfirmanter på Gjøvik fra kl. 13.00 - 15.00.

Søndag 23. januar: Høymesse kl. 17.00.

 

 

Troskurs på Lillehammer

Neste kurskveld er 27. januar.

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv.

For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke, er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære. Kurset vil holdes to torsdager i måneden i menighetessalen på Lillehammer fra slutten av oktober og frem til over påske. I denne tiden vil vi se på de viktigste sidene av den katolske tro og katolsk liv: Troen på Gud; faderen Sønnen Jesus Kristus og den Hellige Ånd, sakramentene, bønn, klosterliv og karitativt arbeid med mer. 

Vi tar sikte på å møtes annehver torsdag kveld (med opphold for jul og påske) fra kl. 18.00 - 19.30 i menighetssalen til Mariakirken på Lillehammer. Påmelding ved oppmøte første kurskveld, kurset er gratis.

Neste kurskveld er torsdag 27. januar kl. 18.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

Kontakt

Mariakirken katolske menighet Weidemannsgate 3B
2613 Lillehammer

Bankkonto: 2000.07.45635

Vipps: 89766
48 22 75 71 Reidar.Voith@katolsk.no . lillehammer@katolsk.no