1. Kommunion på Kvam søndag 19. september.

Bilde: Nikoline Myklevik

I Høymessen som ble feiret på Kirketeigen på Kvam søndag 19. september fikke Lena og Kacper den hellige kommunon for første gang.

Vi feirer vanligvis messe i Bykirka på Otta for menigheten i norddalen, men siden alle gjerne ville feire Lena og Kacper med fest, har valgte vi å legge messen til Kvam denne gangen. Førstekommunionsmessen på Kvam er den første av tre messer i vår menighet etter pandemien, og et godt tegn på at vi forhåpentligvis snart kan fungere som en vanlig menighet igjen!

 

Kunngjøringer uken 19.- 26. september:

Lillehammer:

Onsdag 22. september: Messe kl. 11.00

Torsdag 23. september: Messe kl. 11.00

Lørdag 25. september: Messe kl. 09.00 – NB: Merk tiden, Teams katekese kl. 10.00 konfirmanter Gjøvik

Søndag 26. september: Messe Kl. 11.00., Konfirmasjonskatekese 12.00 konfirmanter Lillehammer

 

Gjøvik:

Onsdag 22. september: Messe kl. 18.00.,  Foreldremøte 1. kommunion kl. 18.30

søndag 26. september: Høymesse 17.00

 

Kurs i Grgoriansk sang i Mariakirken på Lillehammer 22. og 23. oktober:

Påmelding snarest! Last ned plakat med link til påmelding her: 

KORLEDERSEMINAR på Lillehammer.pdf (192,5 kB)

 

Katekesen på Lillehammer starter opp søndag 10. oktober.

Bilde: Fra Konfirmasjon på Lillehammer i 2016

Søndag 10. oktober starter vi igjen opp katekesen i Mariakirken. I begynnelsen vil vi kun ha katekese for 1. kommunion og konfirmasjon, og så over nyttår (hvis pandemien stort sett har gitt seg) vil vi kalle inn 4.- 7. klasse også.

Søndag 10. oktober ber vi altså alle barn som skulle ha gått til 1. kommunion i fjor vår (som nå går i 4. klasse på skolen) , samt alle barn som nå i høst har begynt i 2. eller 3. klasse om å møte til katekese kl. 10. 00.

I Mariakirken har vi katekesen på den 2. søndagen i måneden fra kl. 10.00 til 14. 00. Barna får da en times undervisning før høymessen, som de deltar i. Kirkekaffen blir da både matpause og «storefri» for barna, og så får de to skoletimer med undervisning før vi avslutter kl. 14.00.

På søndag 10. oktober ber vi også dere foreldre om å delta, slik at vi kan registrere alle barna og gi dere litt mer informasjon.

 

Katekese for konfirmanter på Lillehammer starter opp igjen.

Forberedelse for konfirmasjon starter også opp den 10. oktober. Konfirmantene vil ha undervisning på samme tid som 1.kommunionsbarna (Altså hver 2. søndag i måneden fra kl. 10.00 til 14.00), men de vil i tillegg ha en ekstra undervisningsdag på Teams, slik at de får undervisning hver andre uke, istedenfor en gang i måneden som de mindre barna.

På søndag 10. oktober ber vi alle ungdommer som sogner til Mariakirken på Lillehammer, og som skulle vært konfirmert i fjor og alle som denne høsten har begynt i 8. og 9. klasse om å møte til undervisning kl. 10.00.

De ungdommene som skulle vært konfirmert våren 2020 og 2021 vil bli konfirmert søndag 10. oktober.

 

St. Andreas kirke, Gjøvik:

1.Kommunion på Gjøvik:

I St. Andreas kirke tar vi sikte på å kalle inn de barna som skulle ha fått 1. kommunion våren 2020. Disse barna har denne høsten begynt i 5. klasse på barneskolen, og de vil ha første katekesedag søndag 12. september fra kl. 15.00 til 18.00.

Vi vil feire 1. kommunion for disse lørdag 2.oktober.

 

Barna som gikk i katekese til 1. kommunion i fjor, eller som skal begynne katekesen i år (Altså alle barn som nå går i 3. og 4. klasse på skolen) kalles inn til første katekesedag søndag 10. oktober fra kl. 15.00 til 18.00. 1.kommunion for disse vil bli på våren 2022.

Katekese for 1. kommunion og konfirmanter vil foregå i St. Andreas kirke på 2. søndag i måneden. Katekesedagen begynner kl. 15.00 og barna og konfirmantene undervises frem til messen begynner kl. 17.00. Barna og konfirmantene er med på høymessen som avslutter katekesedagen ca. kl. 18.00. Vi oppfordrer dere foreldre til å bli med på høymessen sammen med deres barn!

Konfirmasjon på Gjøvik:

De konfirmantene som skulle ha blitt konfirmert i fjor i St. Andreas kirke kalles inn til katekese søndag 12. september fra kl. 15.00 til 18.00. Konfirmasjon for disse blir lørdag 9. oktober kl. 11.00.

De elevene som skal begynne katekese for konfirmasjon denne høsten vil ha sin første katekesedag søndag 10. oktober fra kl. 15.00 til 18.00. Konfirmasjon for disse vil bli på lørdag 11. juni 2022 på Lillehammer.

 

Husk at vi fremdeles må registrere oss til messene p.g.a Coronapandemien. Dere kan registrere dere på nettet før messen, eller skrive dere på liste når dere kommer til messen. Listene finner dere bakerst i kirken.

 

Messe og 1. kommunion på Kvam søndag 19. september.

To av menighetens barn mottar sin 1. kommunion søndag 19. september. Egentlig skulle messen feires i Bykirka på Otta, men siden denne ikke er egnet til festkirkekaffe flytter vi messen denne søndagen til Kirketeigen på Kvam. (Adressen er Bygdahusvegen 9, 2642 Kvam)

Høymessen med 1. kommunion blir altså feiret på Kirketeigen, Kvam søndag 19. september kl. 17.00.

(Flyttingen av messen til Kvam gjelder kun for denne ene søndagen. Messene fremover vil bli feiret i Bykirka på Otta.)

 

Messe på Polsk:

Messe på polsk feires normalt på 1. og 3. søndag i mådeden kl. 12.00 i St. Andreas kirke på Gjøvik og Kl. 17.00 i Mariakirken på Lillehammer.

NB: Det feires ikke messer på polsk i juli og august måned.

 

Påmelding til messe.

Man må melde seg på til alle messer som feires. Påmeldingen til søndagsmessene må gjøres gjennom billettsystemet på katolsk.no (Bruk denne linken: billett.katolsk.no/

Til hverdagsmesser og messene på Otta bruker vi lister som legges ut bak i kirkene.

 

Biskop Erik Varden av Trondhjem lanserer sin egen nettside.

Et tips til alle som er interessert i katolsk tro og liv: Den nye biskopen av Trondheim, cisterciensermunken Erik Varden, har tidligere skrevet to interessante bøker: «Lengsel er mitt vesen» for et par år siden og tidligere i år «Påsketro i pesttid». Nå for et par uker siden lanserte han sin egen nettside; «Coram fratribus intellexi» hvor han vil dele sine tanker om tro og katolsk liv i vår moderne verden. Den anbefales på det varmeste, og du finner den her:

coramfratribus.com/no/

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

Kontakt

Mariakirken katolske menighet Weidemannsgate 3B
2613 Lillehammer

Bankkonto: 2000.07.45635

Vipps: 89766
48 22 75 71 Reidar.Voith@katolsk.no . lillehammer@katolsk.no